Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет

kiossev-31Софийският литературоведски семинар и Културният център на СУ

Ви канят на:

Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет II: 15 години по-късно

разговор върху книгата на Александър Кьосев „Караниците около четенето“

(Научни дискусии, публични дебати и институционални конфликти около природата и състоянието на четенето 1960-2012 г.)

13 март 2014 г., 19.00 часа

Нова конферентна зала, Ректорат, СУ

С участието на:

Миглена Николчина, Боян Манчев, Дарин Тенев, Мария Калинова, Еньо Стоянов

Караниците около четенето е интердисциплинарна книга, която описва и коментира научните дискусии, публичните дебати и институционалните конфликти около един възлов въпрос на съвременността – съдбата на четенето и читателя. Тя проследява настоящото равнище на тази проблематика в различни национални ситуации и различни научни полета – литературна наука, културни изследвания, социология, история на книгата, психология, когнитивистика. Разнообразните подходи кулминират в няколко важни въпроса: какво точно е четенето; как не само да научим, но и да мотивираме децата да четат; какви са политиките на четенето; и какво точно трябва да разбираме под „грамотност“ и „читателска компетентност“. В последната глава те са разгледани на фона на глобализацията, новите медии и дигиталната революция, които променят основните културни, образователни и технологични условия на читателския акт – а с това и самия него.

През призмата на този проблем Караниците около четенето разказва за историята на хуманитарните и социалните науки от края на XX век до днес: за техните неравни противоборства с „точното знание” и за произтичащите от това конфликти за авторитет и власт в образователните политики, научните институти и университетите.

 Софийски литературоведски семинар

Етикети: , , , , , , ,